Begeleiding en therapie

Ervaren en goede begeleiding bij burn-out, problemen in het dagelijks functioneren door stress, trauma of verlies. 

Grote veranderingen kunnen ons allemaal overkomen. Mensen moeten hun weg vinden in een nieuwe realiteit. Aanleiding hiertoe kan divers  zijn. Denk bijvoorbeeld aan een verlies, een nieuwe levensfase, verminderd fysiek functioneren, problemen op de werkvloer, een druppel die de emmer doet overlopen. 

Hoe werk ik?

Het tempo van de hulvrager staat centraal.  Door goed aan te sluiten komen we samen snel tot de kern en werken we toe naar het hervinden van veerkracht.

Mijn ervaring ligt in het 20 jaar werken als psycho-sociaal therapeut. Daarnaast ben ik leidinggevende geweest en ben ik sinds 2019 eigenaar van mijn eigen praktijk.  Over de jaren heen heb ik mijn rugzak aan kennis, interventies en effectieve trajecten goed gevuld. 

Al naar gelang de vraag werk ik met het levensverhaal (narratief werken), acceptatie van wie iemand is en wat er is (ACT), het gezin van herkomst of de context van de huidige situatie (systeem- en contextgericht werken) en verschillende interventies vanuit de Transactionele Analyse waarin de relatie met de hulpvrager centraal staat. Zo komen er mensen in mijn praktijk met (complexe) rouw, trauma, burn-out, problemen op het werk of met zingeving en mensen die vastlopen in het dagelijks functioneren.

Transactionele Analyse

In 2017 ben ik mij gaan specialiseren in de transactionele analyse. Het ethisch kader, de werkwijze en de effectiviteit van de TA is voor mij essentieel in mijn werk.

TA is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering. Ze gaat er vanuit dat iedereen van waarde en van belang is en recht heeft op gelijkheid en respect. Mensen hebben de capaciteit om na te denken en kunnen veranderen. De TA kent verschillende handzame modellen die helpen om complexe vraagstukken te onderzoeken en te komen tot concrete opties die leiden tot verbetering. 

Voor meer informatie kijk gerust eens op onderstaande sites:

https://nvta.nl/wat-is-ta/

https://ta-academie.nl/over-ons/missie-en-visie/

 

Praktische informatie voor de zorgvrager

De praktijk is verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) en per 1 oktober 2022 ook bij de Nederlandse Vereniging voor Psychologen, psycho-sociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Beide verenigingen staan garant voor kwaliteit en geeft de praktijk een AGB code en de mogelijkheid de zorg via de aanvullende pakketten te vergoeden bij de zorgverzekering. 

De praktijk is momenteel hard aan het werk en streeft er naar dit per 1 november 2022 te bewerkstelligen. Actuele informatie is de vinden op: 

Wil je meer weten over mij en mijn bedrijf, klik dan op onderstaande button: