Rouwtherapie

In rouw zijn is een flinke taak in het leven. Je kunt het zien als rouwarbeid.

Het is een periode waarin iets je is ontvallen wat het leven een andere kleur geeft. Je merkt dat je er doorheen te gaan hebt, om ook weer opnieuw kleur te vinden. Rouw gaat verder dan het verliezen van een dierbare. Leven met ziekte, mantelzorger zijn van je partner of een kind opvoeden met een beperking noemen we leven met verlies, kortom levend- verlies. Er doen zich steeds nieuwe levensfasen voor waarin je je opnieuw moet verhouden tot het verlies. 

En naast het verliezen van iemand of het leven met verlies kan je ook je baan verliezen, je inkomen, je huis, je huisdier of ervaren dat eerdere verliezen uit jouw leven of dat van je ouders onvoldoende is gerouwd. Gestapelde rouw kan letterlijk in-ge-wikkeld zijn. Je wordt geconfronteerd met een ogenschijnlijk beperkt verlies, maar je reactie is veel groter. Dit kan verwarrend zijn en soms heb je verschillende eerdere ervaringen dus letterlijk te ont-wikkelen om uit de war te komen. 

En hoe doe je dat? Waar kan je je aan vasthouden in lastige perioden? 

Mogelijk herken je de volgende signalen: 

 • Gebrek aan energie
 • Moeite met slapen
 • geconfronteerd worden met het verleden
 • Gebrek aan structuur en overzicht
 • Moeite met concentratie
 • Moeite met maken van keuzes of keuzestress
 • Gebrek aan zingeving 
 • Gevoel van paniek en onrust
 • Opgejaagd voelen 
 • Angst voor de dood
 • Gevoel van boosheid en angst
 • Verdriet
 • Onzekerheid over emoties
 • Verwarring en overweldigd voelen
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Slecht slapen en nachtmerries
 • Schuldgevoel en/of zelfverwijt
 • Overmatig piekeren
 • Weinig plezier ervaren
 • Niets voelen of je verdoofd voelen 

 

Binnen rouwtherapie ga je het rouwen en het leven onder de loep nemen. Rouwen hoort bij het leven, maar we hebben het vaak niet geleerd. Dit kan de onzekerheid bij je verlies versterken. Want hoe doe je dat nu? We gaan samen onderzoeken welke betekenis, dat wat jou is ontvallen, voor jou heeft en wat het doet nu je zonder verder moet.

Je zult je balans en veerkracht (her)vinden en jouw verlies mee kunnen nemen het leven in. 

Wil je meer weten of een afspraak maken? Dat kan hier