Intervisie

Realiteit is vaak de uitkomst van een perspectief.

Iets vanuit verschillenden hoeken belichten, kan je verrijken in je visie, focus en aanpak. Doe je dit gezamenlijk, dan vermenigvuldig je dit door de hoeveelheid mensen aan tafel. 

Intervisie is daarom een uitermate fijne werkvorm om meerdere perspectieven te onderzoeken. Dit kan op verschillende dilemma's of praktijkvoorbeelden en ook binnen verschillende werkvelden. 

Zolang jullie met een groep van minimaal 4 mensen zijn (en maximaal rond de 8) dan zijn er tal van mogelijkheden

Allereerst is het belangrijk samen scherp te maken welke verwachtingen en wensen er zijn.  Vervolgens kunnen we met verschillende methodieken aan het werk. 

Interesse? Maak een afspraak om de opties samen te verkennen.