Intervisie

Realiteit is vaak de uitkomst van een perspectief.

Iets vanuit verschillenden hoeken belichten, kan je verrijken in je visie, focus en aanpak. Doe je dit gezamenlijk, dan vermenigvuldig je dit door de hoeveelheid mensen aan tafel. 

Intervisie is daarom een uitermate fijne werkvorm om meerdere perspectieven te onderzoeken. Dit kan op verschillende dilemma's of praktijkvoorbeelden en ook binnen verschillende werkvelden. 

Zolang jullie met een groep van minimaal 4 mensen zijn (en maximaal rond de 8) dan zijn er tal van mogelijkheden

Allereerst is het belangrijk samen scherp te maken welke verwachtingen en wensen er zijn.  Vervolgens kunnen we met verschillende methodieken aan het werk. 

Ook het verdiepen tijdens intervisie kan. We vlechten dan kennis vanuit Praktijk In-vloed in tijdens de sessies. Jullie praktijk en inhoudelijke vraagstukken blijven dan centraal staan. Je kunt denken aan vraagstukken over rouw, trauma, lichaamsgericht benaderingen, TA, stress gerelateerde klachten, burn-out en partner- relaties. 

Kortom, er is van alles mogelijk en ik denk graag mee met jullie vraag en wensen. 

Interesse?