• Geen wachtlijst
  • Familie opstellingen
  • Individuele therapie
  • Brainspotting
  • ACT

Tarieven & Vergoedingen

Prijs
Individuele begeleiding per sessie € 85,- BTW vrijgesteld
Familie opstelling - vraagsteller € 130,- Incl. 21% BTW
Familie opstelling - representant € 40,- incl 21% BTW
Familieopstelling 1 op 1 (eenmalig 120 minuten) € 155,- incl 21% BTW
Relatie therapie gemiddeld 90 minuten € 110,- Excl. 21% BTW*
Intervisie sessie van 2 uur € 200,- Excl. 21 % BTW*
Bedrijfsmatig tarief per uur € 110,- Excl. 21% BTW*
DISC analyse € 275,- Excl. 21% BTW*
Drijfveren analyse € 275,- Excl. 21% BTW*
Digitale cursus Persoonlijk Leiderschap € 99,95 Incl. 21% BTW
Consultatie; incidenten of expertise vragen verwijzers Eerste consult gratis, daarna €40,- per half uur (excl BTW)

* Tot half 2023 zal Praktijk In-vloed nog geen BTW heffen in verband met een belasting technische vrijstelling. Houd wel alvast rekening met deze heffing en wanneer deze wordt doorgevoerd, zal u hier van op de hoogte worden gesteld.

Vergoedingen 

ZORGVERZEKERING

Individuele begeleiding kan in aanmerking komen voor een vergoeding bij je zorgverzekering. Hoeveel dat is voor jou en welke voorwaarden er bij jouw verzekering gelden, is goed te vinden op https://www.nvpa.org/zorgverzekering

VIA DE WERKGEVER

Als medewerker kan je vaak gebruik maken van een opleidingsbudget via jouw werkgever.  Met een traject gericht op persoonlijke ontwikkelings- of loopbaanvraagstukken zou je hierover afspraken kunnen maken met jouw werkgever.  

VIA DE BELASTING

Betaal je jouw traject zelf, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. Als zelfstandig ondernemer zijn de kosten voor een traject aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

VIA DE ARBO-DIENST VAN HET BEDRIJF

In het kader van burn-out preventie, herstel van een gebeurtenis bijvoorbeeld in het geval van verlies, kan een traject goed passen als interventie in jouw re-integratie. Dit kan je bespreken met je werkgever en/of Arbo arts.