Systemisch werken

Wat is systemisch werken?

 

In het leven maak je onderdeel uit van verschillende systemen en teams: je familie, werk, verenigingen en vriendenkring.

Ons eerste team is het systeem van de familie waarin we geboren worden en/of opgroeien. 

 

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hier hun oorsprong.

We ontwikkelen allerlei patronen om ons lidmaatschap in het gezin te waarborgen. We zorgen er zo voor dat we krijgen wat we nodig hebben om op te groeien. Liefde, geborgenheid, veiligheid en stimulering om ons te ontwikkelen.

Maar zo kan het ook zijn dat we bepaalde overtuigingen en gedragingen meenemen ons leven in. Gedrag en gedachten die dan essentieel zijn en ons later kunnen gaan belemmeren.

Systemisch werken is de kracht achter het leren kijken naar onze patronen in families, gezinnen, teams en andere verbanden. 

 

Systemisch werken kent weer verschillende manieren van werken:

✔ 1 op 1 traject 

✔ Tafel of vloer opstelling (1 op 1 met materiaal)

✔ Familieopstelling (in een groep met representanten)

✔ Organisatieopstellingen

 

In alle varianten gaan aan de slag met een oordeelsvrije kijk op onze systemen.

Je krijg inzicht in onbewuste patronen die voortkomen uit jouw familie systeem. Overtuigingen, gebeurtenissen die generaties zijn overdragen. Grote gebeurtenissen waarbij niet is stilgestaan kunnen leiden tot verstrikkingen. Bijvoorbeeld het niet rouwen om een groot verlies kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. 

Het systemisch werken geeft je een diep inzicht in de verhoudingen in jouw huidige systeem, of dit nu werk, familie of in je vriendenkring is. Je ontdekt waar je mogelijk verstrikt zit in oude stukken en ontwart deze. 

Dit ontwarren geeft een vrijheid en helderheid.

Het geeft je nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Vaak levert het je een diep besef op van hoe het was, hoe het hoort, wat je hebt gemist en wat niet eerder is aangekeken. 

 

Jouw stappen

 

Altijd is er een goede intake voordat we starten. Tijdens dit gesprek bepalen we samen de juiste route.

 

Ik werk met drie werkvormen:

 

✔ 1 op 1 traject 

Vaak is een vraag nog niet helder, of spelen er meerdere zaken. We komen er gaandeweg een traject achter dat een opstelling jou verder kan helpen. Het is dan onderdeel van een wat langer traject.

 

✔ Tafel of vloer opstelling (1 op 1 met materiaal)

We nemen 2 uur de tijd en gaan aan de slag met jouw vraag. We werken vanuit jouw genogram. Dat is een tekening waarin we jouw gezin, familie en belangrijke gebeurtenissen in kaart brengen. Vervolgens gaan we jouw vraag onder de loep nemen.

 In mijn praktijk ruimte werk ik met tafelopstellingen of gebruiken we de ruimte om met vloerankers op de grond te werken. Je zult merken dat het gebruik van de kamer letterlijk ruimte geeft aan jouw vraag. 

We zetten steeds stappen die passen bij jou, jouw systeem en dat wat zich ontvouwt. Ogenschijnlijk kleine stappen kunnen een grote en vaak langdurige beweging creëren. 

 

✔ Familieopstelling (in een groep met representanten)

Meerdere malen per jaar organiseer ik familie opstellingendagen. Tijdens deze dagen komen we met een groep van gemiddeld 10 tot 20 mensen bijeen. In de ochtend of middag gaan we in een prettige en veilige setting met 3 vragen van mensen aan de slag. Dit doen we met alle deelnemers die aanwezig zijn. Onder mijn begeleiding vragen we hen representant te staan voor mensen of elementen (bijv. werk, boos, ongeluk) die belangrijk zijn voor de vraag. Dit onderzoeken wij samen.

Deze ‘representanten’ nemen hun plek in de ruimte in en ik ga als begeleider bij hen vragen hoe zij zich verhouden tot elkaar en tot de plek die zij innemen. Zo krijgen we steeds meer informatie en ontdekken we samen waar de spanning zit. Dáár is meestal werk aan de winkel. Ik onderzoek vervolgens stap voor stap welke beweging er nodig is om deze spanning te doorbreken.

Als vraagsteller of als representant hoef je hier niets voor de doen of te kunnen. Je krijgt alle uitleg voordat we beginnen. We creëren samen een prettige setting en als begeleider blijf ik steeds goed in contact met alle deelnemers.

 

 

Nieuwsgierig?

Maak dan een afspraak voor een telefonische kennismaking of om direct aan de slag te gaan.