Voor Bedrijven

Benut wat je in huis hebt

 

Psychologische flexibiliteit komt steeds meer in de aandacht te staan. Wat drijft mensen? Welke interpersoonlijke elementen spelen daar welke rol?  Wat hebben we met elkaar te ontdekken om optimaal gebruik te maken van alle ingrediënten in onszelf én in onze teams? 

Praktijk In-vloed ondersteund zowel de professional in individuele trajecten, evenals teams bij ontwikkelingsvraagstukken, dilemma's of trainingsdoeleinden. 

Begeleiding van personeel

Voor medewerkers die vastlopen in patronen, overtuigingen of ervaringen die blokkerend werken, gaan we middels een individueel traject aan de slag. Dit kan zijn ter preventie van en burn-out (bore-out) of het herstel hiervan, rouw- of communicatie vraagstukken, maar ook in de zoektocht naar passie, plezier en autonomie. 

In- company trainingen

Thema's als traumasensitief werken, rouw- en verlies, psychologische flexibiliteit en werk/ privé balans, zijn aan de orde van de dag op vele werkvloeren. Praktijk in-vloed biedt gerichte trainingen om hier in groepsverband een verdiepingsslag op te maken. 

 

Nieuwsgierig? 

Samen creëren we impact. De vraag die leeft is dus leidend.

Neem contact op zodat we deze samen kunnen onderzoeken. 

Werkwijze

Praktijk In-vloed is gericht op het vergroten van (psychologische) veerkracht. Daarbij gebruik ik, al naar gelang de voorkeur en de vraag van mensen verschillende invalshoeken. Zo ben ik geschoold in de Transactionele analyse (5 jarige opleiding , supervisie en CTA), Acceptance & commitment therapie, rouwtherapie, systemisch werken, lichaams- en trauma gerichte behandelingen en relatietherapie. Na 20 jaar werken in de hulpverlening is mijn werkwijze eclectisch en steeds gericht op dat wat zich voordoet en nodig is bij mensen.  Voor mijn CV en ervaring neem gerust een kijkje op mijn LinkedIn profiel:

Kwaliteitskeurmerk

De praktijk is verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) en bij de Nederlandse Vereniging voor Psychologen, psycho-sociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Beide verenigingen staan garant voor kwaliteit en geeft de praktijk een AGB code. Dit geeft een particulier traject de mogelijkheid om via de aanvullende pakketten van de zorgverzekering in aanmerking te komen voor vergoedingen. Alles over mogelijke vergoedingen en mijn tarieven vind je via onderstaande link:

Transactionele Analyse

Praktijk In-vloed werkt in de basis met de transactionele analyse. 

Het ethisch kader, de werkwijze en de effectiviteit van de TA is voor ons essentieel in het werk.

TA is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering. Ze gaat er vanuit dat iedereen van waarde en van belang is en recht heeft op gelijkheid en respect. Mensen hebben de capaciteit om na te denken en kunnen veranderen. De TA kent verschillende handzame modellen die helpen om complexe vraagstukken te onderzoeken en te komen tot concrete opties die leiden tot verbetering. Daarbij gaat het steeds om de beweging vanuit jezelf, naar de ander en van de ander, naar jezelf, waarbij termen als hechting, contact en autonomie centraal staan. 

Voor meer informatie kijk gerust eens op onderstaande sites:

https://nvta.nl/wat-is-ta/

https://ta-academie.nl/over-ons/missie-en-visie

Wil je meer weten of mij of mijn bedrijf, kijk dan even verder op 'over mij'.