Voor verwijzers

Ervaren begeleiding bij (complexe) rouw, trauma, angst, stress, burn-out, problemen op het werk, zingeving en het dagelijks functioneren.

Verwijzing

Als praktijkondersteuner, huisarts, HR specialist, leidinggevende, verpleegkundige, loopbaancoach, zorgcoördinator, wijkteam medewerker, docent of consulent kom je geregeld mensen tegen die vastlopen.

Gaat het bij mensen ten kosten van het dagelijks functioneren, plezier, werk en worstelen ze met ontspanning, relaties en/of hun eigen zelfbeeld?  Twijfel dan niet om door te verwijzen of even nader af te stemmen met mij. 

Werkwijze

Het doel van de inzet is gericht op het vergroten van (psychologische) veerkracht. Daarbij gebruik ik, al naar gelang de voorkeur en de vraag van mensen verschillende invalshoeken. Zo werk ik geregeld met de transactionele analyse om complexe vraagstukken te onderzoeken, de ACT om eigen belemmeringen aan te pakken en lichaamsgerichte benaderingen wanneer mensen de beweging mogen maken van cognitie naar ervaring.  Ook ben ik geschoold in Narratief werken, systeem- en contextueel werken, de polyvagaal theorie en rouw- en verliestherapie. Na 20 jaar werken in de hulpverlening is mijn werkwijze eclectisch en steeds gericht op dat wat zich voordoet bij mensen. 

Transactionele Analyse

In 2017 ben ik mij gaan specialiseren in de transactionele analyse. Het ethisch kader, de werkwijze en de effectiviteit van de TA is voor mij essentieel in mijn werk.

TA is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering. Ze gaat er vanuit dat iedereen van waarde en van belang is en recht heeft op gelijkheid en respect. Mensen hebben de capaciteit om na te denken en kunnen veranderen. De TA kent verschillende handzame modellen die helpen om complexe vraagstukken te onderzoeken en te komen tot concrete opties die leiden tot verbetering. Daarbij gaat het steeds om de beweging vanuit jezelf, naar de ander en van de ander, naar jezelf, waarbij termen als hechting, contact en autonomie centraal staan. 

Voor meer informatie kijk gerust eens op onderstaande sites:

https://nvta.nl/wat-is-ta/

https://ta-academie.nl/over-ons/missie-en-visie/

Praktische informatie

De praktijk is verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) en bij de Nederlandse Vereniging voor Psychologen, psycho-sociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Beide verenigingen staan garant voor kwaliteit en geeft de praktijk een AGB code en de mogelijkheid de zorg via de aanvullende pakketten te vergoeden bij de zorgverzekering. 

Wil je meer weten of mij of mijn bedrijf, kijk dan even verder op 'over mij'.