Voor verwijzers

Ervaren begeleiding bij (complexe) rouw, trauma, burn-out, problemen op het werk, zingeving en het dagelijks functioneren.

Verwijzing

Als praktijkondersteuner, huisarts, HR specialist, leidinggevende, verpleegkundige, loopbaancoach, zorgcoördinator, wijkteam medewerker, docent of consulent kom je geregeld mensen tegen die vastlopen.

Gaat het bij mensen ten kosten van het dagelijks functioneren, plezier, werk en worstelen ze met ontspanning, relaties en/of hun eigen zelfbeeld?  Twijfel dan niet om door te verwijzen of even nader af te stemmen met mij. 

Werkwijze

Het tempo van de hulpvrager staat centraal.  Door aan te sluiten komen we samen snel tot de kern en werken we toe naar het hervinden van veerkracht. Mijn ervaring ligt in het 20 jaar werken in de hulpverlening. Over de jaren heen heb ik mijn rugzak aan kennis, interventies en effectieve trajecten goed gevuld. 

Transactionele Analyse

Naast Narratief, systeem- en contextueel werken, de ACT, lichaamsgericht werken, verlies- en rouwtherapie, ben ik mij in 2017 gaan specialiseren in de transactionele analyse. Het ethisch kader, de werkwijze en de effectiviteit van de TA is voor mij essentieel in mijn werk.

TA is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering. Ze gaat er vanuit dat iedereen van waarde en van belang is en recht heeft op gelijkheid en respect. Mensen hebben de capaciteit om na te denken en kunnen veranderen. De TA kent verschillende handzame modellen die helpen om complexe vraagstukken te onderzoeken en te komen tot concrete opties die leiden tot verbetering. 

Voor meer informatie kijk gerust eens op onderstaande sites:

https://nvta.nl/wat-is-ta/

https://ta-academie.nl/over-ons/missie-en-visie/

Praktische informatie voor de zorgvrager

De praktijk is verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) en bij de Nederlandse Vereniging voor Psychologen, psycho-sociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Beide verenigingen staan garant voor kwaliteit en geeft de praktijk een AGB code en de mogelijkheid de zorg via de aanvullende pakketten te vergoeden bij de zorgverzekering. 

Wil je meer weten of mij of mijn bedrijf, kijk dan even verder op 'over Invloed'.