• Geen wachtlijst
  • Familie opstellingen
  • Individuele therapie
  • Brainspotting
  • ACT

Systemisch coachen 

Systemisch coachen is  1 op 1 werken met een familieopstelling

 

In het Systemisch coachen werken we 1 op 1 met elkaar in de praktijk ruimte. Soms werken we gericht in 1 sessie en soms gebruiken we meerdere sessies voor jouw dilemma. Dit bespreken we met elkaar tijdens de intake. 

Het opstellen doen we aan de hand van vloerplaten in de ruimte of het opstellen van poppetjes op een bord. 

Hoe werkt systemisch coachen?

In het leven maak je onderdeel uit van verschillende systemen en teams: je familie, werk, verenigingen en vriendenkring.

Ons eerste team is het systeem van de familie waarin we geboren worden en/of opgroeien. 

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hier hun oorsprong. We ontwikkelen allerlei patronen om ons lidmaatschap in het gezin te waarborgen. We vallen zo niet buiten de boot en krijgen wat we nodig hebben om op te groeien, liefde te krijgen en onderdeel te blijven van ons gezin. 

Maar zo kan het ook zijn dat vanuit loyaliteit naar belangrijke mensen om ons heen, we bepaalde overtuigingen en gedragingen meenemen ons leven in. Gedrag en gedachten die ons later kunnen gaan belemmeren.

In het systemisch coachen werken we aan een oordeelsvrije kijk op onze systemen. Je krijg inzicht in onbewuste patronen die voortkomen uit jouw familie systemen. Overtuigingen, gebeurtenissen die generaties elkaar hebben overdragen. Grote gebeurtenissen waarbij niet is stilgestaan kunnen leiden tot verstrikkingen. Bijvoorbeeld het niet rouwen om een groot verlies kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. 

Deze vorm van werken geeft je een diep inzicht in de verhoudingen in jouw huidige systeem, of dit nu werk, familie of in je vriendenkring is. Je ontdekt waar je mogelijk verstrikt zit in oude stukken en ontwart deze door fysieke opstellingen, tafelopstellingen of opstellingen met een groep deelnemers die representant kunnen staan voor belangrijke mensen uit jouw systeem.

Deze manier van werken geeft je nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Het levert een vaak diep besef op van hoe het was, hoe het hoort, wat je hebt gemist en wat niet eerder is aangekeken. 

 

Het traject

Ik werk met twee werkvormen:

OPTIE 1: Je komt puur voor een 1 op1 opstelling

We nemen dan 2 uur de tijd en gaan aan de slag met jouw vraag. We werken vanuit jouw genogram. Dat is een tekening waarin we jouw gezin, familie en belangrijke gebeurtenissen in kaart brengen. Vervolgens gaan we middels een tafelopstelling of middels het opstellen in de ruimte jou vraag onder de loep nemen. 

OPTIE 2: Je komt voor een aantal individuele sessies en een opstelling is daar mogelijk onderdeel van

Soms is je vraag nog niet helder, of spelen er meerdere zaken. We komen er gaandeweg het traject achter dat een opstelling jou verder kan helpen. Het is dan onderdeel van een wat langer traject en werken steeds met gemiddeld een uur per sessie. 

 

 In mijn praktijk ruimte werk ik met tafelopstellingen en gebruiken we de ruimte om met vloerankers op de grond te werken. Je zult merken dat het gebruik van de kamer letterlijk ruimte geeft aan jouw vraag. 

We zetten steeds stappen die passen bij jou, jouw systeem en dat wat zich ontvouwt. Ogenschijnlijk kleine stappen kunnen een grote en vaak langdurige beweging creëren. 

Nieuwsgierig?

Maak dan een afspraak voor een telefonische kennismaking of om direct aan de slag te gaan. 

 Meer weten over opstellingen in de groep? Eens per 2 maanden vinden deze plaats en meer informatie kan je hier vinden: