Training en advies

Verandering en verlies kunnen een grote impact hebben. Zo zijn er soms ook grote veranderingen op de werkvloer. 

Denk aan personeel dat een verlies meemaakt, een leerling op een school komt te overlijden of een reorganisatie zorgt voor onrust.

Praktijk In-vloed helpt organisaties middels training en advies bij het maken van  juiste  keuzes in het omgaan met deze gebeurtenissen.

Zij ondersteunt hen in het voeren van gesprekken en bijeenkomsten en staat stil bij praktische kennis over verlies. Dit biedt inzicht in ons vermogen met deze situaties om te gaan en helpt het vergroten van begrip en erkenning. Beide helpen om gebeurtenissen de juiste aandacht te geven en deze te integreren in het dagelijks functioneren. 

Het opnieuw op verhaal komen in de persoonlijke rouw, is het opnieuw ijken op de werkvloer. Samen zorgen voor betekenis in het bedrijf en als medewerker.

Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden? Neem dan contact op via het contactformulier.