Begeleiding en therapie

Situaties van vloed kunnen ons allemaal overkomen. Je moet je weg vinden in een nieuwe realiteit. Het enerzijds erkennen wat je is overkomen en anderzijds zien en ervaren dat het leven doorgaat.

Tijdens dit proces zal je afwisselend aandacht besteden aan het verlies en aan het leven dat weer verder gaat. Het leven dat je op onderdelen opnieuw moet opbouwen.

Deze wisselende aandacht, het duale proces van rouwverwerking (Stroebe en Schut)  laat zien dat dit een heen en weer gaande beweging tussen verlies- en herstel is. Je werkt als het ware op twee fronten tegelijk.  In deze zware opgave kan je op verschillende punten vastlopen.

Therapie kan helpen om hulpbronnen samen te (her)ontdekken, ontwikkelen en jou te helpen je veerkracht en invloed weer terug te vinden.  Het doel is om samen met jou je balans tussen verlies en vernieuwing, tussen gemis en zingeving te vinden en deze waar nodig te herstellen. Het gevolg is dat je jouw doorgemaakte verlies kan meenemen en het leven weer kan gaan stromen.